پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 در /hard2/serve/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

مديريت بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی اصفهان

سلامتی پیوستاری است که همه، در هر سن و در هر زمان در نقطه‌ای از این پیوستار قرار مي‌گيرند. مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با توجه به این مهم و در راستای تعریف سازمان بهداشت جهانی از اجزاء مؤثر در تعریف سلامت شامل سلامت زیستی- روانی- اجتماعی و معنوی، در کنار سایر بخش‌های معاونت دانشجويی و فرهنگي تلاش نموده است در حد امکان متولی و عضوی مؤثر در ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه جوان دانشگاهی باشد.

بنابراین این مدیریت با توسعه کمی و کیفی و با رعایت استانداردهای بهداشتی درمانی در بخش‌های مختلف و ایجاد واحدهایی منطبق با نیاز خانواده بزرگ دانشگاهی فعالیت می نماید.

اقدامات بنیادی ایجاد شده طی سال‌های گذشته در این مرکز نیز بر همین مبنا استوار بوده و سعی شده تا در حد قابل قبول و با توجه به نياز دانشگاه كه عرصه فعاليت‌هاي فكري و چالش‌هاي انديشه محسوب مي‌شود، سرويس‌دهي به خانواده بزرگ دانشگاهي با چندين هزار جمعيت صورت پذيرد.